Friday, February 7, 2014

പഠനം ...!

പഠനം ...!  
.
പഠിക്കേണ്ടവർ  
പഠിചില്ലെങ്കിലും  
പഠിപ്പിക്കേണ്ടവർ  
പഠിചില്ലെങ്കിൽ  
പാഠങ്ങൾ  
പഠിക്കേണ്ടവർ  
എങ്ങിനെ  പഠിക്കും ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

1 comment:

ajith said...

ഏറ്റവും നല്ല ഗുരു ജീവിതമാണ്

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!!

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!! . ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു രക്തബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നാണ് ദോഷൈകദൃക്കുകൾ പോലും വീമ്പു പറയുന്നത്...