Monday, May 6, 2013

മുഖം മൂടികൾ ...!!!


മുഖം മൂടികൾ ...!!!  
.
രൂപമില്ലാതെ 
ചായമില്ലാതെ
ഛായില്ലാതെ    
മുഖം തന്നെയില്ലാതെ
എന്തിനു മുഖം മൂടികൾ ...!!!
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

1 comment:

ajith said...

മുഖംമൂടിയ്ക്ക് പിന്നിലോ...??

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!! . പ്രണയം എന്നാൽ ഒരു സമർപ്പണവുമാണ് സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെത്തന്നെയുള്ള സ്വയം സമർപ്പണം...