Sunday, February 3, 2013

കൈയകലം ...!!!

കൈയകലം ...!!!

കണ്ണില്‍ ഒരു കല്ലിട്ടു
കൈയ്യെത്താ ദൂരത്തേക്കു
നോക്കെറിഞ്ഞപ്പോള്‍
കല്ല്‌ കൊണ്ടത്‌ നാക്കില്‍ ....!
അപ്പോള്‍ നാക്കെവിടെ
കണ്ണെവിടെ ....???

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!! . കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . ...