Monday, December 10, 2012

കാഴ്ച ....!

കാഴ്ച ....!

രണ്ടു കണ്ണുകള്‍
തുറന്നു പിടിക്കുമ്പോള്‍
കാഴ്ച ...!

രണ്ടു കണ്ണുകള്‍
അടച്ചു പിടിക്കുമ്പോഴും
കാഴ്ച ...!

പുറം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച
അക കണ്ണിന് സ്വന്തമാകുമ്പോള്‍
കാഴ്ച രണ്ടു കണ്ണുകളുടെയും ...!

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍

No comments:

വാർദ്ധക്യത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ ....!!!

വാർദ്ധക്യത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ ....!!! . നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് എല്ലാവരും വിലപിക്കുന്ന ബാല്യം എനിക്കൊരിക്കലും തിരികെ വേണ്ട ഞാനത് ഒരു രാജകുമാരനെ...