Tuesday, December 11, 2012

പുറത്തും അകത്തും ...!!!

പുറത്തും അകത്തും ...!!!

പുറം കറുക്കുമ്പോള്‍
അകവും കറുക്കുന്നു
അകം കറുക്കുമ്പോള്‍
പക്ഷെ
പുറം വെളുക്കുന്നു....!

വെളുപ്പും കറുപ്പും
കറുപ്പും വെളുപ്പും
ഇടകലര്‍ന്നു
അകവും പുറവും...!

ഇതില്‍ അകത്തേത് ,
അല്ലെങ്കില്‍
കറുപ്പേത് ...???

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍.

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!! . പ്രണയം എന്നാൽ ഒരു സമർപ്പണവുമാണ് സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെത്തന്നെയുള്ള സ്വയം സമർപ്പണം...