Monday, April 1, 2013

എന്നെ കുറിച്ച് ....!!!

എന്നെ കുറിച്ച് ....!!!  
.
അറിയാത്ത വരോട്  
എന്നെക്കുറിച്ച്
ഒന്നും
പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് .....!!!
.
അറിയാവുന്നവരോടാകട്ടെ
എന്നെക്കുറിച്ച്
ഒന്നും
പറയണ്ട കാര്യവും ഇല്ലെന്നും ...!!!
.
അപ്പോൾ പിന്നെ
ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച്
ആരോട് പറയും ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

1 comment:

ajith said...

ഗുരുദേവവചനം ഈ അര്‍ത്ഥത്തിലൊന്നുണ്ടല്ലോ

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!! . പ്രണയം എന്നാൽ ഒരു സമർപ്പണവുമാണ് സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെത്തന്നെയുള്ള സ്വയം സമർപ്പണം...