Thursday, May 16, 2013

പിഴ ...!!!


പിഴ ...!!!    
.  
പിഴ    
എനിക്കും    
നിങ്ങൾക്കും ...!  
.  
പിഴയ്ക്കപെടുന്നവരുടെയും    
പിഴപ്പിക്കുന്നവരുടെയും    
മദ്ധ്യത്തിൽ    
പിഴ ....!  
.  
പിഴ    
അവർക്കും    
നിങ്ങൾക്കും  കൂടിയും ....!!!  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ    

1 comment:

ajith said...

പഴി മാത്രം

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!!

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!! . ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു രക്തബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നാണ് ദോഷൈകദൃക്കുകൾ പോലും വീമ്പു പറയുന്നത്...