Saturday, April 6, 2013

മുഖം ...!!!


മുഖം ...!!!  
.
ഒരാൾക്ക്‌ 
ആയിരം മുഖങ്ങൾ
ആയിരം പേർക്ക് 
ഒരു മുഖവും ....! 
അപ്പോൾ ഇതിൽ 
ആളേത് 
മുഖമേത് ...???  
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

1 comment:

ajith said...

പൊയ് മുഖങ്ങള്‍

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...