Thursday, March 28, 2013

സമ്മാനം ...!!!


സമ്മാനം ...!!!  
.
സമ്മാനം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ 
പങ്കെടുക്കുന്നതിലാണ് കാര്യമെന്ന്
ബുദ്ധി ജീവികൾ ...!
.
സമ്മാനം കിട്ടാതെ
പങ്കെടുത്തിട്ടു മാത്രം
എന്ത് കാര്യമെന്ന്
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഞാനും ...!!!
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

1 comment:

ajith said...

സമ്മാനം തരായാല്‍ സന്തോഷായി....

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!!

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!! . ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു രക്തബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നാണ് ദോഷൈകദൃക്കുകൾ പോലും വീമ്പു പറയുന്നത്...