Tuesday, January 8, 2013

നോട്ടം ...!!!

നോട്ടം ...!!!

തൂങ്ങി കിടക്കുമ്പോള്‍
കാണുന്നതെല്ലാം തല കീഴായി
തല കീഴാകുമ്പോള്‍
കാണുന്നതെല്ലാം തല തിരിഞ്ഞും
അപ്പോള്‍ നേരെ നോക്കിയാലോ ...???

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍

1 comment:

ajith said...

കീഴ് മേല്‍ മറിയുന്ന കാഴ്ച്ചകള്‍

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!!

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!! . ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു രക്തബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നാണ് ദോഷൈകദൃക്കുകൾ പോലും വീമ്പു പറയുന്നത്...