Monday, November 5, 2012

കാഴ്ച ...!

കാഴ്ച ...!

വലുതായി കാണാന്‍
വലിയ കാഴ്ചകള്‍ കാണാന്‍
കണ്ണുകള്‍ വലുതല്ല
കാഴ്ചകള്‍ വലുതാകണമെന്ന് ....!

വലുതായി കണ്ടാലും
വലിപ്പം കാണാന്‍
വലിയ കാഴ്ച മാത്രമല്ല
ചെറുതെങ്കിലും നല്ലൊരു
മനസ്സും വേണമെന്നും ....!

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍

1 comment:

ajith said...

മനസ്സ് വിശാലമാകുമ്പോള്‍ കാഴ്ച്ച വിപുലമാകും

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!! . പ്രണയം എന്നാൽ ഒരു സമർപ്പണവുമാണ് സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെത്തന്നെയുള്ള സ്വയം സമർപ്പണം...