Tuesday, October 16, 2012

ബുദ്ധി ...!!!

ബുദ്ധി ...!!!

വാലില്‍ കത്തിക്കുമ്പോള്‍
തലയില്‍ നോവുമെന്നത്
വാലില്‍ കത്തിക്കാതെയും
അറിയാനാകുന്നത്
വിഡ്ഢിത്തം അല്ലെങ്കില്‍
പിന്നെ എന്താകും .... ??

വാല് കത്തിയാലും
തല കത്തില്ലെന്നത്
ആശ്വാസമായി കാണുന്നത്
അതി ബുദ്ധി യാകുമ്പോള്‍ ...!!!

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍. .,

2 comments:

RADHAKRISHNAN P NAIR said...

വാല് തലയിലും തല വാലിലുമായാല്‍ പുലിവാലാകുമോ???

Nihharika Menon said...

You have no Head and Tail. Buddhus.

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!!

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!! . ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു രക്തബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നാണ് ദോഷൈകദൃക്കുകൾ പോലും വീമ്പു പറയുന്നത്...